3 contes de Carnaval
Text: Joan de Déu Prats
Col. Inèdits nº5
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 2008