Petit Petit imaginari de ciència
Direction: Rosa Estopà
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 2012