Illustrations for Tretzevents (children-youth magazine) from 1998 'till 2011.

El fantasma poruc. 2004

El vaixell de paper. 2008

Tinc un tanc de joguina. 2010

La fantasma. 2005

Paràbola. 2007

El llibre. 2009