CATALÀ
Christian Inaraja i Genís. Ha il·lustrat més d'un centenar de llibres, publicats per les principals editorials i traduïts a diferents llengües, a més de dibuixar habitualment en nombroses publicacions periòdiques, especialment infantils i/o juvenils. A més de llibres, ha il·lustrat per cartells, publicitat, packaging, premsa...

Entre els darrers premis obtinguts cal destacar el Premio Nacional al Mejor Libro Editado (2019), Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado (2018), Premi Internacional d'Àlbum Il·lustrat Ciutat de Benicarló (2020), Premis Junceda (2013) o Propuestas VEGAP (2013).

En el camp del cinema ha sigut codirector del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus FEC Festival des del seu inici, l'any 1998 i fins a l'any 2018. El FEC Festival ha sigut un referent per a la cinematografia curta contemporània d'Europa durant tots aquests anys.

Actualment és professor d’Il·lustració de l’Escola d’Art ILLA de Sabadell i membre del comitè executiu de l'IBBYCat. També ha sigut vicepresident de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya - APIC (2005-2012) i membre del comitè executiu del Consell Català per al Llibre Infantil i Juvenil - CLIJCat (2005-2012) i Cap de Departament d'Il·lustració a l'Escola d'Art ILLA (2000-2017).

CASTELLANO
Christian Inaraja Genís. Ha ilustrado más de un centenar de libros, publicados por las principales editoriales y traducidos a diferentes lenguas, además de dibujar habitualmente en numerosas publicaciones periódicas, especialmente infantiles y/o juveniles. Además de libros, ha ilustrado para carteles, publicidad, páckaging, prensa...

Entre los últimos premios obtenidos cabe destacar el Premio Nacional al Mejor Libro Editado (2019), Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado (2018), Premio Internacional de Album Ilustrado Ciutat de Benicarló (2020), Premios Junceda (2013) o Propuestas VEGAP (2013).

En el ámbito del cine ha sido codirector del Festival Europeo de Cortometrajes de Reus FEC Festival desde su inicio, en 1998 y hasta el año 2018. El FEC Festival ha sido un referente para la cinematografía corta contemporánea de Europa durante todos estos años.

Actualmente es profesor de Ilustración de la Escuela de Arte ILLA de Sabadell y miembro del comité ejecutivo del IBBYCat. También ha ejercido de vicepresidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña- APIC (2005-2012), miembro del comité ejecutivo del Consejo Catalán para el Libro Infantil y Juvenil - CLIJCat (2005-2012) y coordinador de Ilustración en la Escuela de Arte ILLA (2000-2017).

ENGLISH
Christian Inaraja i Genís. He has illustrated more than a hundred books, published by leading publishers and translated into several languages, as well as drawing regularly in many regular publications, especially those for children and/or young people. In addition to books, he has illustrated for posters, advertising, packaging, press...

Among recent awards won include the National Award for the Best Published Book (2019), International Compostela Prize for Picture Books (2018), International Benicarló Prize for Picture Books (2020), Junceda Awards (2013) or VEGAP Proposals (2013).

In the world of cinema, he has been the co-director of the Reus European Short Film Festival FEC Festival since its beginnings, in 1998 until 2018. The FEC Festival was a benchmark event for contemporary short filmmaking in Europe during all that years.

He is currently teaching illustration at ILLA School of Art in Sabadell & he is also member of the IBBYCat Executive Committee. He also has been Vice-President of the Catalonia Professional Association of Illustrators - APIC (2005-2012), member of the Executive Committee of the Catalan Council for Children’s and Young People’s Books - CLIJCat (2005-2012) & Head of the Illustration Department of ILLA School of Art (2000-2017).

https://www.instagram.com/christian_inaraja/