Illustrations for the book Europa? Què fa Europa per mi? by Salvador Sedó