El Robinson del metro. La Magrana. 2003

Enlloc com a casa. Ara Llibres. 2009

Hotels de Barcelona. Ara Llibres. 2007

Saber ser_Saber estar (unpublished) . Ara Llibres. 2008

Saber ser_Saber estar  . Ara Llibres. 2008

Luxe Low Cost. Ara Llibres. 2008

Barcelona en família. Ara Llibres. 2010